کسب درامد از سورف

کسب درامد از سورف

ساقی ادز سایت دوم مجموعه ساقی باکس ( کلیک و سورف بدون قواینن برداشت )

درآمد فعلی : ۳۰۰۰ تومان در ماه (هر روز به این درآمد اضافه میشه به امید خدا به ۲۵۰۰۰ تومان در ماه هم برسه )

بدون قوانین برداشت

حداقل برداشت ها :

برداشت اول :۱۰۰۰

برداشت دوم :۳۰۰۰

برداشت سوم و به بعد :۵۰۰۰

آموزش فعالیت در این سایت :

کسب درآمد از بازدید خودکار

 


کسب درامد ازمیترارنک

بدون قانون برداشت
 کسب درآمد از سورف

زمان افتتاح سایت : بیش از ۴ سال

وضعیت برداشت: ۹۶ ساعت


کسب درآمد از سورف با سایت تک سورف

(سایت دوم وب بوست آپ )

https://Taksurf.com

به همراه جستجوی گوگل

وضعیت برداشت: درحال واریز به کاربران ( خودم برداشت نکردم  )


کسب درآمد از سورف با سایت وب بوست آپ

www.WebBoostup.com

به همراه جستجوی گوگل

وضعیت برداشت: درحال واریز به کاربران ( خودم برداشت نکردم  )


کسب درآمد از ماهان سورف

Mahansurf