کسب درآمد از پاپ آپ و پاپ باکس

کسب درامد از پاپ آپ

 

سایت های جدید به بالای لیست اضافه خواهند شد:

 

کسب درامد از پاپ آپ

( بدون قانون برداشت )

۳ تا پاپ باکس هر آیپی ۱۰ تومان

تعداد برداشت :۱

وضعیت پرداخت : خودکار و کم تز ۲۴ ساعت


کسب درآمد

( بدون قانون برداشت )

۳ تا پاپ باکس هر آیپی ۱٫۵ تومان

کسب درامد از پاپ کده


 

کسب درآمد
( بدون قانون برداشت )

۱ پاپ باکس هر آیپی ۰٫۵ تومان

درامد از پاپ اپ

درامد از پاپ باکس (سودش پایینه ولی راحته ونیازبه کلیک کاربرنیست برای بازشدن وکسب درامد)

طبق بررسی وبرداشت دوستان دیگری که درارتباطم فعلاپرداخت هابروزهست وسایت معتبره


 

کسب درآمد

۱ پاپ باکس هر آیپی ۱ تومان ( بدون قانون برداشت )

تعداد برداشت بنده : ۳

آخرین برداشت : ۳۰ بهمن۹۴

 


 

کسب درامد از پاپ آپ باسایت یک باکس پاپ آپ

کسب درامد از پاپ آپ

( بدون قانون برداشت )

یک باکس پاپ آپ درازای هر ورودی که تایید شود ، ۳ تومان به حساب شما منظور می شود.

معتبرباچندسال سابقه


 

کسب درامد از پاپ آپ باسایت جرقه ایرانی

 کسب درامد از پاپ آپ
باکس جرقه ایرانی درازای هر ورودی که تایید شود ، ۴ تومان به حساب شما منظور می شود.

معتبرباچندسال سابقه


 

کسب درامد از ایران پاپ اپ
%image_alt%

سایتی معتبر جهت کسب درامد ازپاپ آپ و پست ثابت

معتبرباچندسال سابقه

( بدون قانون برداشت )


 

پاپ آپ چیست؟

پنجره های باز شو (pop-up) پنجره های ثانویه مرورگر وب هستند که هنگامی که یک وب سایت را نمایش داده یا روی پیوند یک آگهی تبلیغاتی کلیک می کنید در مقابل یا در پشت پنجره جاری ظاهر می شود.
پنجره های باز شو شامل تبلیغات سایتهای سرگرمی و یا لینک های مفید خبری و … طراحی و منتشر شده ، و انواع دیگر اطلاعات می باشد

استفاده ی زیاداز پاپ اپ باعث میشودکاربران رغبت فعالیت درسایت شماراازدست بدهندپس اگربرای کسب درامدمیخواهیدپاپ اپ دروبلاگ ووبسایت خودبذاریدبهترهست بیش از۲تانباشد.

برای کسب درامد ازپاپ آپ بایدوبلاگ یاسایت داشته باشید که بازدیدزیادی داشته باشندوباکلیک برروی قسمت های مختلف وب شماولودشدن پاپ اپ درامدبه حساب شماواریزمیشه.میزان درآمد شما بستگی به تعداد ورودی پاپ آپی ( با آی پی غیر تکراری در هر روز ) دارد.

 

کلمات کلیدی : پاپ اپ ؛ پاپ باکس ؛ pop up ,  popbox ؛ کسب درآمد از پاپ اپ ؛ کسب درامد از پاپ باکس